“Ik wil terug naar mijn eigen dorp”

Saleena (rechts op de foto) heeft het verlangen om anderen met het Evangelie te bereiken. Het kan haar alles kosten, zoals haar leven. Het reëele gevaar schrikt haar niet af.

Geef een gift voor vervolgde christenen die ondanks het gevaar, het Goede Nieuws van Jezus Christus willen delen met anderen.