Het nieuwe kabinet heeft de invoering van een maatschappelijke diensttijd van maximaal 6 maanden in het regeerakkoord opgenomen. Dit om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving. De invulling binnen het regeerakkoord is al opmerkelijk specifiek:”Deze dienst kan tegen bescheiden vergoeding vrijwillig worden ingevuld door jongeren. Samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies wordt deze maatschappelijke diensttijd opgezet. Maatschappelijke organisaties kunnen ieder jaar bij mede-overheden projecten voorstellen die voor deze diensttijd in aanmerking komen.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is het zoveel mogelijk ontzorgen van deelnemende organisaties. Voor de maatschappelijke diensttijd is budget beschikbaar dat oploopt tot 100 miljoen euro per jaar.”

Als TijdVoorActie willen we in de komende periode verder onderzoeken wat dit plan voor de jongeren vrijwilligersnetwerken kan betekenen. Dit doen we in samenspraak met het NOV en onze partners binnen het vrijwilligerswerk.