januari 11, 2018
Nieuws

Koningin Máxima bezoekt TijdVoorActie

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagochtend 11 januari een werkbezoek gebracht aan Stichting TijdVoorActie.

TijdVoorActie inspireert en activeert jongeren in verschillende steden om zich in te zetten voor hun stad en begeleidt hen bij het opzetten van een jongeren vrijwilligersnetwerk. Deze netwerken hebben als doel om hulp en netwerk te bieden aan eenzame en kwetsbare mensen. In 15 steden zijn netwerken actief en in nog eens 6 steden zijn netwerken in ontwikkeling en worden hierbij ondersteund door TijdVoorActie. Ieder jongerenvrijwilligersnetwerk is uniek en kijkt naar de specifieke situatie van de stad.

De beweging ontstaat als in 2001 jongeren uit de Ontmoetingskerk in Ede zich beseffen dat dat ze vooral gericht zijn op hun eigen leven. Ze ontdekken, door te kijken naar het leven van Jezus dat Hij juist betrokken was op het leven van anderen. Initiatiefnemer Eelke Dekens: “Toen realiseerden we ons; het is tijd voor actie! En daar willen we alle jongeren in de stad bij betrekken.” Zo ontstaat in 2003 de stichting TijdVoorActie en in Ede Netwerk Dien je Stad. Ook in andere steden worden jonge mensen enthousiast om zich in te zetten voor anderen en jongeren hier in mee te nemen en zo ontstaan in steeds meer steden jongeren vrijwilligersnetwerken.

In het afgelopen jaar hebben ruim 5000 jongeren zich via lokale jongerenvrijwilligersnetwerken van TijdVoorActie ingezet voor een ander. Dit kan eenmalig, tijdelijk of structureel zijn. TijdVoorActie staat voor een nieuwe generatie jongeren die vorm geven aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Wat begon met een groepje enthousiaste jongeren in een kerk is uitgegroeid tot een landelijke inspiratiebeweging.

Koningin Máxima bezocht een van de jongste vrijwilligersnetwerken, Netwerk Nieuw Rotterdam. Tijdens haar gesprek spreekt ze met de initiatiefnemers van TijdVoorActie over het ontstaan, de groei en toekomst van de organisatie. Initiatiefnemer en directeur Eelke Dekens opent het gesprek door te benoemen dat het ‘geniaal’ is om haar te mogen ontvangen en vertelt hij over het ontstaan van stichting TijdVoorActie. Tijdens het gesprek is Koningin Maxima erg geïnteresseerd in het ontstaan van de jongeren vrijwilligersnetwerken in verschillende steden. Ze concludeert dat de netwerken het vrijwilligerswerk faciliteren maar daarnaast ook echt jongeren inspireren. Ook benoemt ze dat het persoonlijke verhaal van Eelke Dekens erg inspirerend en behulpzaam is voor nieuwe netwerken. Met de overige tafelgasten, onder andere de directeuren van het Oranje Fonds en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), bespreekt Koningin Máxima het belang van het aansluiten bij de beleefwereld van jongeren om hen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.

Tijdens haar bezoek spreekt Koningin Máxima ook met een aantal vrijwilligers en maatjes die betrokken zijn bij Netwerk Nieuw Rotterdam. Een van de vrijwilligers vertelt dat het maatjescontact niet alleen nuttig is voor de hulpontvanger. Ook voor de vrijwilliger is het heel leerzaam om tijd door te brengen met iemand die heel anders in het leven staat. Koningin Maxima spreekt haar bewondering uit richting twee jongens die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, maar nu als vrijwilliger aan het werk zijn. Door het vrijwilligerswerk is hun netwerk veel groter geworden en spreken ze veel beter Nederlands. TijdVoorActie hoopt dat het bezoek van de Koningin aan de stichting meer jongeren inspireert om iets voor een ander te doen of een vrijwilligersnetwerk op te starten in hun eigen stad.