januari 12, 2018
Verhalen

Koningin Maxima brengt werkbezoek aan Stichting TijdVoorActie

Koningin Máxima heeft donderdagmorgen een werkbezoek in Rotterdam gebracht aan Netwerk Nieuw Rotterdam, een van de jongeren vrijwilligersnetwerken van de landelijke Stichting TijdVoorActie. Ze sprak met initiatiefnemer en directeur Eelke Dekens en een delegatie van verschillende jongeren vrijwilligersnetwerken, waaronder Netwerk Dien je Stad uit Ede, Netwerk voor Jou Veenendaal en Netwerk Hart voor Zwolle.

TijdVoorActie inspireert en activeert jongeren in verschillende steden om zich in te zetten voor hun stad en begeleidt hen bij het opzetten van een jongeren vrijwilligersnetwerk. Deze netwerken hebben als doel om hulp en netwerk te bieden aan eenzame en kwetsbare mensen. In Ede is dat Netwerk Dien je Stad.

Ondertussen zijn er in vijftien steden netwerken actief en in nog eens zes steden zijn netwerken in ontwikkeling die worden ondersteund door TijdVoorActie. Ieder jongeren vrijwilligersnetwerk is uniek en kijkt naar de specifieke situatie van de stad. In het afgelopen jaar hebben ruim vijfduizend jongeren zich via lokale jongeren vrijwilligersnetwerken van TijdVoorActie ingezet voor een ander. Dit kan eenmalig, tijdelijk of structureel zijn. TijdVoorActie staat voor een nieuwe generatie jongeren die vorm geven aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.

ONTSTAAN
De beweging ontstaat als in 2001 jongeren uit de Ontmoetingskerk in Ede zich beseffen dat dat ze vooral gericht zijn op hun eigen leven. ,,We ontdekten, door te kijken naar het leven van Jezus dat Hij juist betrokken was op het leven van anderen”, zegt initiatiefnemer Eelke Dekens. ,,Toen realiseerden we ons: het is tijd voor actie! En daar willen we alle jongeren in de stad bij betrekken.”

Zo ontstaat in 2003 de Stichting TijdVoorActie en in Ede Netwerk Dien je Stad. Ook in andere steden worden jonge mensen enthousiast om zich in te zetten voor anderen en jongeren hier in mee te nemen en zo ontstaan in steeds meer steden jongeren vrijwilligersnetwerken.

ROTTERDAM
Koningin Máxima bezocht een van de jongste vrijwilligersnetwerken, Netwerk Nieuw Rotterdam. Tijdens haar gesprek spreekt ze met de initiatiefnemers van TijdVoorActie over het ontstaan, de groei en toekomst van de organisatie. Initiatiefnemer en directeur Eelke Dekens opent het gesprek door te benoemen dat het ‘geniaal’ is om haar te mogen ontvangen en vertelt hij over het ontstaan van Stichting TijdVoorActie.

,,Tijdens het gesprek is Koningin Maxima erg geïnteresseerd in het ontstaan van de jongeren vrijwilligersnetwerken in verschillende steden”, zegt Dekens. ,,Ze concludeert dat de netwerken het vrijwilligerswerk faciliteren maar daarnaast ook echt jongeren inspireren.” Ook benoemt ze dat het persoonlijke verhaal van Eelke Dekens erg inspirerend en behulpzaam is voor nieuwe netwerken. Met de overige tafelgasten, onder andere de directeuren van het Oranje Fonds en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), bespreekt Koningin Máxima het belang van het aansluiten bij de beleefwereld van jongeren om hen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.

VRIJWILLIGERS
,,Tijdens haar bezoek spreekt Koningin Máxima ook met een aantal vrijwilligers en maatjes die betrokken zijn bij Netwerk Nieuw Rotterdam”, vervolgt Dekens. ,,Eén van de vrijwilligers vertelt dat het maatjescontact niet alleen nuttig is voor de hulpontvanger. Ook voor de vrijwilliger is het heel leerzaam om tijd door te brengen met iemand die heel anders in het leven staat. Koningin Maxima spreekt haar bewondering uit richting twee jongens die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen, maar nu als vrijwilliger aan het werk zijn. Door het vrijwilligerswerk is hun netwerk veel groter geworden en spreken ze veel beter Nederlands.”

TijdVoorActie hoopt dat het bezoek van de Koningin aan de stichting meer jongeren inspireert om iets voor een ander te doen of een vrijwilligersnetwerk op te starten in hun eigen stad.