juli 3, 2018
Uncategorized

Andere kijk op vrijwillige zorg nodig

Vorige week overhandigde het Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg, waar TijdVoorActie deel van uit maakt, een manifest aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. Hierin staat de oproep aan overheid en beroepszorg om beter samen te gaan werken met vrijwilligersorganisaties. Dit om de vraag naar beroepszorg en vrijwillige zorg blijft stijgen.

Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal werd aangeboden door Rebecca Gerritse van Humanitas. “Met dit manifest willen we een signaal afgeven dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is voor onze maatschappij en dat we kansen zien om datgene wat vrijwilligers doen nog effectiever te laten zijn. Daar hebben we dan wel de gemeenten en de beroepszorg bij nodig”, aldus Rebecca Gerritse.

Van gratis handjes naar essentiële aanvulling 

In het stuk vragen Vereniging NOV en zestien vrijwilligersorganisaties, de overheid en de beroepszorg om anders te gaan denken over vrijwilligers in de zorg. Zo moeten vrijwilligers niet gezien worden als gratis extra handjes maar als een essentiële aanvulling op het zorgaanbod. Ook willen de organisaties betrokken worden bij het maken van beleid en plannen, om zo de verschillende vormen van hulp beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk worden geholpen.

Deskundig vrijwilligerswerk ontstaat niet zomaar, dit vraagt scholing en ondersteuning om goed voorbereid aan de slag te kunnen. De vrijwilligersorganisaties dringen er op aan om hiervoor budgetten vrij te maken. Tot slot bevat het manifest een oproep om met overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties gezamenlijk het belang van vrijwilligerswerk uitdragen.

Download hier het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal