augustus 29, 2018
Nieuws

Inspiratie TijdVoorActie start met de Maatschappelijke Diensttijd

Vanaf 1 september zullen vanuit TijdVoorActie acht lokale jongeren vrijwilligersnetwerken en één middelbare school starten met de organisatie van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren. Zij willen samen met scholen, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties, studentenverenigingen, sociale ondernemingen, kerken, moskeeën, lokale overheid, sociale wijkteams en sportverenigingen jongeren de kans bieden om van betekenis te zijn in de samenleving, leer- en ontwikkelervaringen op te doen en een toffe tijd te beleven. De MDT wordt in verschillende vormen aangeboden en met begeleiding en training ondersteund.

De acht lokale netwerken nemen deel aan de proeftuinen ‘YourCube’ voor de ontwikkeling van de Maatschappelijke Diensttijd van september 2018 t/m december 2019. De proeftuin heet ‘YourCube’ en is onderdeel van het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd ingezet vanuit het kabinet. Doelstelling is om de MDT lokaal structureel vorm te geven.

De pilot met de proeftuin ‘YourCube’ wordt in acht steden door jongeren vrijwilligersnetwerken uitgevoerd, in samenwerking met het landelijke Inspiratienetwerk TijdVoorActie. De andere deelnemende steden zijn Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Gouda en Veenendaal en middelbare school Guido Arnhem.

YourCube
De projectnaam ‘YourCube’ is geïnspireerd op de ‘PowerCube’: een kubusvormig stekkerblok waar aan alle kanten stekkers kunnen worden ingeplugd. Zo zien wij de MDT ook. Iedereen kan ‘inpluggen’ en meedoen. Daarnaast is het een centrum van energie en verbinding. De MDT is er echt voor jongeren, het sluit aan op wat zij willen, waar zij behoefte aan hebben en zij kunnen kiezen hoe ze het traject vormgeven. Voor iedereen gaan we op zoek naar een passende plek waar de jongeren zich kunnen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden kunnen leren.

Doelgroep en traject
Jongeren (15-30 jaar) die er voor kiezen om de maatschappelijke diensttijd te gaan doen investeren in zichzelf en een mooiere samenleving. Zelf zullen ze tijdens het traject, wat 100 uur duurt, nieuwe vaardigheden leren, kennis opdoen, trainingen ontvangen en dit alles wordt vastgelegd in een officieel certificaat (Europass) wat de deelnemers aan het einde van het traject ontvangen. Dit zullen ze doen binnen een professionele (maatschappelijke) organisatie, die op haar beurt weer baat heeft bij jongeren die zich inzetten. We willen ons bewust ook richten op de meer kwetsbare jongeren voor wie de MDT een belangrijke kans en positieve ervaring kan zijn om van betekenis te zijn voor de samenleving en te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Daarbij is het mogelijk om samen met een buddy de MDT uit te voeren.

Het team
De YourCube is onderdeel van de jongeren vrijwilligersnetwerken en zo verbonden met een groot aantal partners in de steden. Het lokale kernteam van de YourCube bestaat uit een MDT-projectleider en jongeren die dit vrijwillig organiseren. Het team is actief in de vormgeving van de MDT-trajecten, bedenkt nieuwe ideeën, monitort en verbetert het begeleidingsproces, breidt het netwerk uit en is bezig de bekendheid van de MDT te vergroten en leerervaringen en successen te delen. Landelijk worden de lokale projectleiders aangestuurd door een projectcoördinator vanuit Inspiratienetwerk TijdVoorActie.

Benieuwd naar de verder ontwikkelingen rondom de Maatschappelijke Diensttijd? Houd dan onze website en die van de betrokken jongeren vrijwilligersnetwerken in de gaten!